Madradra – Yobezani – Traduzione in italiano

Madradra – Yobezani Testo e Traduzione. Wikitesti.com è la più grande enciclopedia musicale italiana, sul nostro sito oltre i testi delle canzoni potete trovare: traduzioni delle canzoni, accordi per chitarra, spartiti musicali e molto altro.

 

TRADUZIONE IN ITALIANO

Madradra – Yobezani

Classico!
Ace-Tee sul ritmo

Ehi maya!
Wasup fratello!
Chi è questo Gesù di cui continui a rappare, mayne?
Ndi ndani kwenikweni aise?
Va bene, quindi vuoi conoscerLo?
Sì, forse!
Ok, ascolta!

Za Iye unazimvapo cavolo
Koma sumazitenera umangoti zikhale
Zimakumvekera mwa nthano, non c'è da stupirsi se ne dubiti
Mtima unawuumitsa, non vuoi parlarne
Ehi! Mi riferisco perché nane n'nali choncho
Prima che la Verità colpisse il mio cuore n'nali Bonzo
E la religione ha peggiorato le cose, inali smoko
N'kona ndinkadzimva u ateo ngati dolo
Komano n'takumana naye uomo
Amen ndin'kati ndi mito
Maso anatseguka ndinati ndimutsate uomo
La verità è con chi sto rotolando
Nde pano palibe angandinamizzare adha
Zi filosofie degli uomini sizingandihite adha
Ho la Parola Vivente in me, frase singafike adha
Olo atandijaja bola Lo conosco veramente adha

Dziko limam'kana koma silimadziwa uomo
Silimadziwa uomo
Kuti Iye si munthu wamba
Ndi Namalenga samafera opinioni dell'uomo
Opinioni dell'uomo
Ndipo siudzamva
Perché Iye ndi Madradra, dradra
Dradra, Dradra
Ed enawa ndi ma smussato, smussato
Più schietto, più schietto

Andiamo più a fondo ora
Sono solo un vascello, lo Spirito è il tuo insegnante ora
Ora d'oro di Ngati, ora avrai la foto
Di chi Cristo è veramente mpaka umudziwa nawo
Sì! Ehi, Iye n'Namalenga
Egli è increato nde creazione imalenga
E ci sostiene ndi zomwe amanena
Ndi mwa Iye yekha momwe ife tipeza vale bruh
Nde zija unamva zoti anadzatifera uomo
Ndi zoona, uomo sikuti n'zongopeka
Koma è una realtà kwa tinadzipereka man
Moona, Egli è diventato il nostro uomo Salvatore
E siamo stati resi partecipi del Suo sacrificio
Moti tinafa naye, n'kuuka naye m'mandamo
N'kugonjetsa adani onse ndi chi frana
Palibiletu angapange rilancio madando

Dziko limam'kana koma silimadziwa uomo
Silimadziwa uomo
Kuti Iye si munthu wamba
Ndi Namalenga Samafera opinioni dell'uomo
Opinioni dell'uomo
Ndipo siudzamva
Perché Iye ndi Madradra, dradra
Dradra, Dradra
Ed enawa ndi ma più schietto, più schietto
Più schietto, più schietto

Sì, è forse così. E solo perché l'uomo nega la divinità di Gesù Cristo non significa che kuti smetta di essere Dio, nah!
Egli è Dio e non dipende dall'opinione dell'uomo su di Lui. L'uomo deve sapere che Gesù è supremo in potenza, gloria, autorità e importanza
Ndi Madradra!

Sì, Yobezani!
Ndi Madradra!
Ace-Tee sul ritmo

 

TESTO ORIGINALE 

Il Testo della della canzone Di: Madradra – Yobezani

Madradra – Yobezani


Classic!
Ace-Tee on the beat

Eyo mayne!
Wasup bruh!
Who is this Jesus you keep rapping about, mayne?
Ndi ndani kwenikweni aise?
Alright, so you wanna know Him?
Yeah, mayne!
Okay, listen!

Za Iye unazimvapo kale
Koma sumazitengera umangoti zikhale
Zimakumvekera mwa nthano, no wonder you doubt it
Mtima unawuumitsa, you don’t wanna be about it
Eeh! I relate ‘cause nane n’nali choncho
Before the Truth hit my heart n’nali Bonzo
And religion made it worse, inali smoko
N’kona ndinkadzimva u atheist ngati dolo
Komano n’takumana naye man
Amene ndin’kati ndi myth
Maso anatseguka ndinati ndimutsate man
Truth is who I’m rolling with
Nde pano palibe angandinamize adha
Zi philosophies of men sizingandihite adha
Got the Living Word in me, sentence singafike adha
Olo atandijaja bola I truly know Him adha

Dziko limam’kana koma silimadziwa man
Silimadziwa man
Kuti Iye si munthu wamba
Ndi Namalenga samafеra opinions of man
Opinions of man
Ndipo siudzamva
‘Cause Iye ndi Madradra, dradra
Dradra, dradra
And enawa ndi ma bluntеr, blunter
Blunter, blunter

Let’s go deeper now
I’m just being a vessel, the Spirit is your teacher now
Ngati golden hour, you gonna have the picture now
Of who Christ really is mpaka umudziwa nawo
Yeah! Ey, Iye n’Namalenga
He’s uncreated nde creation imalenga
And He sustains us ndi zomwe amanena
Ndi mwa Iye yekha momwe ife tipeza worth bruh
Nde zija unamva zoti anadzatifera man
Ndi zoona, sikuti n’zongopeka man
Koma it’s a reality kwa tinadzipereka man
Moona, He became our Savior man
And we were made partakers of His sacrifice
Moti tinafa naye, n’kuuka naye m’mandamo
N’kugonjetsa adani onse ndi chi landslide
Palibiletu angapange raise madando

Dziko limam’kana koma silimadziwa man
Silimadziwa man
Kuti Iye si munthu wamba
Ndi Namalenga samafera opinions of man
Opinions of man
Ndipo siudzamva
‘Cause Iye ndi Madradra, dradra
Dradra, dradra
And enawa ndi ma blunter, blunter
Blunter, blunter

Yeah, that’s it mayne. And just because man denies the deity of Jesus Christ it doesn’t mean kuti He stops being God, nah!
He is God and He doesn’t depend on man’s opinion about Him. Man has to know that Jesus is supreme in power, glory, authority and importance
Ndi Madradra!

Yeah, Yobezani!
Ndi Madradra!
Ace-Tee on the beat

 

Ecco una serie di risorse utili per Yobezani in costante aggiornamento

Tutti i TESTI delle canzoni di Yobezani